Disclaimer

Fanfare Sint Hubertus Maastricht besteedt uiterste zorg aan het zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk maken en houden van de inhoud van www.sinthubertusmaastricht.nl.

Bovendien streeft Fanfare Sint Hubertus Maastricht ernaar de site zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Fanfare Sint Hubertus Maastricht aan de samenstelling en het beheer van www.sinthubertusmaastricht.nl besteedt, is het echter mogelijk dat de inhoud verouderd, incompleet en/of incorrect is. Daarnaast kan Fanfare Sint Hubertus Maastricht de gegevens op deze site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Fanfare Sint Hubertus Maastricht sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van www.sinthubertusmaastricht.nl of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Fanfare Sint Hubertus Maastricht is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Bepaalde links op www.sinthubertusmaastricht.nlverwijzen naar websites van derden. Fanfare Sint Hubertus Maastricht heeft geen enkele invloed op deze websites of op de informatie die op deze sites wordt geboden. Fanfare Sint Hubertus Maastricht aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik of het vertrouwen in deze websites van derden.

Het overnemen van gegevens van www.sinthubertusmaastricht.nl anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan.