Het bestuur 

Voorzitter: Ludo Penninger
Vice-Voorzitter: Jacq.Hull
Secretaris: Annie Penninger - van Drongelen
Penningmeester: Math Claessens
2e penningmeester: Peter Drossaerts
Algemene zaken & PR: Maickel Drossaerts