f anfare Sint Hubertus Maastricht

Bestuur

Welkom

Activiteiten

Beste muzikanten, directeur en vrienden van Fanfare St. Hubertus,

Afgelopen dinsdagavond bij onze repetitie zijn nieuwe maatregelen door de regering aangekondigd om het Corona virus onder controle te krijgen door zoals gezegd met een zware hamer de kop in te drukken. De reden is bekend want het virus slaat keihard om zich heen en momenteel neemt het aantal besmettingen nog steeds toe volgens de laatste berichtgeving. En de situatie rondom het virus is momenteel nog te onheilspellend, en men ziet het ook in de omliggende landen dat het virus weer sterk aan het oplaaien is.

Wij kunnen als bestuur en na overleg met de directeur maar een besluit nemen en dat is om per direct de repetities op te schorten tot nader orde.

De reden waarom wij tot dit besluit zijn gekomen is, dat wij de gezondheid van de muzikanten cq onze leden op de eerste plaats stellen, om zo het virus in te dammen en ten strijde te gaan tegen dit virus, tevens ook na de uitspraak van de overheid van afgelopen dinsdag ook gevraagd heeft om zo weinig mogelijk contactmomenten  te hebben met anderen, thuiswerken en het gezond verstand te prevaleren boven alles.
  
Volgens het laatste protocol van het KNMO dat afgelopen vrijdag gepubliceerd is zouden de repetities wel kunnen plaatsvinden, maar maatschappelijk gezien kunnen wij dit niet maken om jullie gezondheid in de waagschaal te leggen. Tevens hebben wij ook berichtgeving gezien en gehoord van andere muziekverenigingen in Maastricht en daarbuiten, die ook besloten hebben om de repetities op te schorten.

Wij blijven de berichtgeving nauwlettend volgen, en zullen stoppen met de repetities voor minimaal 2 weken.

Na die 2 weken zullen wij als bestuur in samenspraak met de directeur weer gaan evalueren en kijken wij of er een verbetering is, en eventueel ook een versoepeling mogelijk is tegen bepaalde stringente voorwaarden.

Alleen samen kunnen wij ten strijde gaan tegen dit virus en Hawwe Pin.

Wij gaan ervan uit dat jullie begrip tonen voor ons standpunt dat wij hebben moeten nemen voor dit besluit.

Als bestuur hebben wij maar een motto blijf gezond, zodat we straks weer gezamenlijk kunnen musiceren.

Met muzikale groeten,

Bestuur Fanfare St.Hubertus

Frans Jozef Jansen
0653771952